Trong đó, có 44,15 tỷ đồng theo Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch và tạm ứng ngân sách tỉnh 173 tỷ đồng để chi trả cho các đối tượng. Hiện tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hoàn thành việc chi 149 tỷ đồng cho 4 nhóm đối tượng thuộc diện người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Được biết, trong 5 tháng đầu năm 2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế giải quyết việc làm mới cho 2.607 lao động; giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp tăng 103% so với cùng kỳ, trợ cấp thất nghiệp cho 3.529 người với tổng số tiền 50,8 tỷ đồng.

Anh Khoa