Sáng 11/5, Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết sau 3 ngày (từ 7-9/5) kiểm tra thực tế hiện trường rừng bị cháy tại khoảnh 6, 7 Tiểu khu 160 - xã Mà Cooih, sơ bộ xác định tổng diện tích rừng cháy là 32,3ha. Trong đó, diện tích phá, đốt là 3,5ha; diện tích rừng thiệt hại do cháy lan là 28,8ha.

Một góc rừng phòng hộ tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang bị cháy rụi.

Khu vực rừng bị thiệt hại được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Do diện tích rừng thiệt hại lớn, địa hình phức tạp nên khó khăn cho công tác xác định khối lượng lâm sản thiệt hại trong thời gian ngắn, lực lượng liên ngành của huyện Đông Giang đã phân bố lực lượng xác định lâm sản trong 3 ngày kiểm tra nhưng chỉ mới đo được một phần trong tổng diện tích bị thiệt hại.

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Đông Giang đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngọc Thi