Trên đất liền, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ khá oi nóng, nắng xuất hiện từ sớm, nhiệt độ cao nhất ngày đạt 35 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên đang ở trong mùa mưa, thời tiết tương đối mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên đạt 31 độ C, Nam Bộ 33 độ C.

K. Vy