Trên một số sông đã xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ như sông Krông Ana tại Giang Sơn: 414,50m; sông La Ngà tại Đại Nga: 736,52m. Một số sông đã xuống mức thấp lịch sử như sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng: 2,95m, sông Ba tại Ayun Pa: 148,83m; sông ĐắkBla tại Kon Tum: 514,75m. Lượng dòng chảy trung bình tuần trên phần lớn các sông chính ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 50-70%, riêng sông Cái Nha Trang và sông Lũy thiếu hụt từ 83-95%.
Hạn hán ở Trung Bộ và Tây Nguyên còn gia tăng trong những ngày tới (Ảnh minh hoạ). 

Do thiếu hụt dòng chảy, dung tích phần lớn các hồ chứa thuỷ lợi vừa và lớn từ Thanh Hóa đến Phú Yên chỉ đạt từ 60 - 80% dung tích thiết kế; các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đạt từ 25-60%. Một số hồ có dung tích trữ thấp như hồ Hà Nhê (Bình Định) 2,23%, Tà Mòn ( Bình Thuận) 3,03%, Đá Bàn (Khánh Hòa) 12,57%, Ma Đanh (Lâm Đồng) 7,0%. Tại các hồ thuỷ điện, mực nước đều thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,1-4,98m, một số hồ thấp hơn từ 6,6-9,8m như hồ A Vương, Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn C, Đồng Nai 3.

Nhiều hồ xấp xỉ mực nước chết như hồ Ba Hạ, hồ An Khê, hồ Sê San 4A, hồ Đồng Nai 4. Theo dự báo, trong thời gian tới, khu vực này vẫn không có mưa.

Tình trạng khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh như Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, KonTum, Gia Lai và Đắk Lắc.

K. Vy