Hội thảo với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành trung ương và địa phương; các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm trao đổi, phối hợp xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng BĐKH, giảm nhẹ tổn thương, nâng cao năng lực thích ứng cho người dân vùng ĐBSCL. Đặc biệt, tăng cường hiểu biết về tình trạng dễ bị tổn thương của các nhóm đối tượng nghèo tại ĐBSCL.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ông Kỷ Quang Vinh, Chánh văn phòng công tác BĐKH TP Cần Thơ cho biết, các nguy cơ, như: nhiệt độ không khí tăng cao, mưa và hạn hán bất thường cùng với mặt đất bị sụt lún là những nguy cơ thường trực tác động đến người dân, nhất là người nghèo, phụ nữ và trẻ em neo đơn của khu vực ĐBSCL.

Theo ông Nguyễn Quốc Việt, Phó BCĐ Tây Nam Bộ, thời gian qua, BCĐ Tây Nam Bộ thường xuyên phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng thực hiện các chính sách, biện pháp ứng phó với BĐKH. Qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong các cấp, các ngành và nhân dân trước việc thích ứng với các hiện tượng của BĐKH.

Hội thảo hôm nay là dịp để trao đổi, phối hợp trong xây dựng các mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ tổn thương, nâng cao năng lực thích ứng cho người dân trong vùng, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, như: người nghèo, phụ nữ, trẻ em và người già.

Văn Đức