Trạm này được lắp đặt tại khu vực xử lí nước thải sinh hoá, nơi có các nguồn thải chứa độc tố từ lò luyện cốc như phenol, xyanua. Trạm này sẽ làm nhiệm vụ giám sát nước thải liên tục 24/24 giờ trước khi xả ra môi trường. Kết quả phân tích định kì hàng ngày được chuyển về Bộ Tài nguyên – Môi trường để kiểm tra, giám sát.

Formosa Hà Tĩnh đã có 2 trạm quan trắc môi trường

Đây là trạm kiểm định với đầy đủ các thiết bị, máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu phân tích, kiểm tra các thông số môi trường như nước thải, khí thải, chất thải rắn tại Formosa.

Như vậy, đến nay, tại Formosa đã có 2 trạm quan trắc tự động để giám sát việc xả thải.

 


K. Vy