Trước đó, Trung tâm Quan trắc môi trường (Tổng cục Môi trường) đã tiến hành quan trắc tại 22 bãi tắm nhằm đánh giá chất lượng nước biển đồng thời xác định nguyên nhân dẫn đến hiện tượng cá chết bất thường. Các mẫu nước biển được lấy cách bờ không quá 1,5 km, nằm cách độ sâu cách mặt nước từ 0,3 m đến 0,5 m.

Cho tới nay, kết quả phân tích mẫu nước vẫn cho thấy các bãi tắm trên đều an toàn cho hoạt động tắm biển, vui chơi giải trí dưới nước.

K. Vy