Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn có tên giao dịch tiếng Anh là Hanoi Research Center of Architecture, Urban and Rural planning (Tên viết tắt tiếng Anh: HRAP). 

Trung tâm có trụ sở chính đặt tại Tầng 1, nhà N5B - N5C, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, cơ sở 2 tại số 146 đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông.

Hà Nội lập Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn

Trung tâm có trách nhiệm kế thừa quyền và nghĩa vụ có liên quan của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Đô thị Hà Nội và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật. 

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Trung tâm chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm.

Hải Châu