Được biết, đoàn khách gồm 50 người, được tàu này đưa miễn phí ra Cồn Cỏ tham quan. Đây là chương trình chạy thử nghiệm du lịch tuyến Cửa Việt- Cồn Cỏ của tàu cao tốc trên. Chương trình được thực hiện miễn phí trong 2 tuần, kể từ ngày 8 đến 22-4. 
Sau chạy thử nghiệm, UBND huyện đảo Cồn Cỏ sẽ phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm và ban hành chương trình hợp tác khai thác chính thức tuyến du lịch này. 
Thanh Bình