Trong đầu giờ buổi sáng, cán bộ kiểm tra an toàn PCCC của phòng CSPCCC & CNCH đã tập huấn nghiệm vụ, trang bị những kiến thức về PCCC, những văn bản pháp luật có liên quan đến công tác PCCC, đồng thời trang bị những kỹ năng, thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. 

Ảnh buổi tập huấn nghiệp vụ PCCC.

Cuối buổi sáng phòng CSPCCC & CNCH đã phối hợp với Công ty thực tập phương án chữa cháy tại Công ty, các tình huống giả định có liên quan đến cháy nổ đều được hai bên phối hợp chặt chẽ, công tác cứu người, cứu tài sản, dập tắt đám cháy, chống cháy lan đã được thực hiện thành công theo đúng phương án đã đề ra.

Thực tập phương án chữa cháy.

Buổi tập huấn nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy một lần nữa nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy của đội chữa cháy cơ sở, đồng thời cũng nhằm kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức đã được tập huấn vào các tình huống cháy nổ giả định xảy ra tại Công ty

Văn Tú