Với 80% trong tổng số 435 đại biểu tham gia biểu quyết sáng nay tán thành, Nghị quyết về Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 của Quốc hội đã được thông qua, với một số nội dung cơ bản: Đồng ý phương án tăng lương 5% từ 1/5/2016 và cho phép dùng một phần tiền bán vốn doanh nghiệp để bù hụt thu 2015.

Cũng theo Nghị quyết, Quốc hội cho phép Chính phủ phát hành tổng cộng 3 tỷ USD trái phiếu ra thị trường quốc tế trong năm nay và 2016 để cơ cấu lại nợ trong nước. Thay bằng việc chỉ cho phép phát hành trái phiếu dài hạn, Quốc hội cũng nhất trí thực hiện đa dạng hóa kỳ hạn trái phiếu phát hành, nhưng hạn chế các kỳ hạn từ 3 đến dưới 5 năm ở không quá 30%, 70% còn lại phải có kỳ hạn từ 5 năm trở lên.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Ngân sách Nhà nước 2016.

Việc tăng lương sẽ được thực hiện với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới 2 triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non công tác trước năm 1995, để lương của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở từ 1/1/2016. Ngoài ra, từ 1/5/2016, Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở 5%, từ 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang... đang có hệ số lương từ 2,34 trở lên. Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công... tiếp tục giữ mức tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

Kế hoạch tăng lương này được đưa ra sau khi Chính phủ cho biết đã cân đối được khoảng 11.000 tỷ đồng để thực hiện vào năm sau, dù trước đó Chính phủ đã đề xuất báo cáo phương án lương vào kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3/2016. Ngân sách trung ương cũng sẽ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương nghèo, ngân sách khó khăn...

Ngoài ra, Quốc hội cũng cho phép sử dụng 40.000 tỷ đồng tiền bán cổ phần thuộc sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp để đầu tư phát triển. Trường hợp ngân sách trung ương năm 2015 bị hụt thu, Chính phủ được phép dùng không quá 10.000 tỷ đồng để cân đối, nhưng chỉ được chi cho đầu tư phát triển. 30.000 tỷ đồng còn lại sẽ được chuyển nguồn sang năm 2016 để tăng chi với mục đích tương tự.

Theo kế hoạch, tổng thu ngân sách Nhà nước 2016 đạt trên 1,014 triệu tỷ đồng, trong khi tổng chi ước đạt 1,273 triệu tỷ đồng. Bội chi ngân sách 2016 sẽ vào khoảng 254.000 tỷ, tương đương 4,95% GDP. Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết... hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền. Cơ quan điều hành cũng cần từng bước thực hiện khoán xe công đối với một số chức danh.

V.H.