Nhà máy nước Bắc Thăng Long được xây dựng bằng nguồn vốn vay viện trợ của Chính phủ Nhật Bản, khai thác nguồn nước ngầm với công suất thiết kế 50.000m³/ngày đêm.

Dự án Bổ sung công suất nước thô cho nhà máy nước Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, trên cơ sở hợp tác với Công ty Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội nhằm khai thác nguồn nước mặt sông Hồng từ trạm bơm Ấp Bắc. Dự án sẽ được thi công xây dựng và hoàn thành trong quý II/2016.

Sau khi dự án hoàn thành, Nhà máy nước Bắc Thăng Long được bổ sung tăng thêm gần 3.000m³/ngày đêm nước sạch so với hiện tại, đảm bảo nguồn cấp nước cho khu vực Bắc Thăng Long và hỗ trợ cấp nước an toàn cho khu vực nội thành Hà Nội...

N.Y.