Khu BTB Phú Quốc, được thành lập năm 2007, với tổng diện tích 26.863,17 ha. Khu BTB Phú Quốc là loại hình bảo tồn loài, sinh cảnh gồm hệ sinh thái san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặt và các loài động vật quý hiếm.

Từ năm 2007 đến nay, Khu BTB Phú Quốc tổ chức 8 đợt tập huấn kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý, các sở, banh ngành liên quan cấp tỉnh, huyện, xã; tham dự trên 30 khóa tập huấn, hội thảo về sự giám sát đa dạng sinh học, tài chính bền vững, quy hoạch không gian biển, thực thi pháp luật, kỹ năng truyền thông, tham quan học tập kinh nghiệm quản lý các Khu BTB trong và ngoài nước.

Lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc tặng Giấy khen các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển Khu BTB Phú Quốc.

Xây dựng và phát triển 3 tổ tình nguyện cộng đồng về bảo tồn biển ở các xã Hòn Thơm, Bãi Thơm, Hàm Ninh trong Khu BTB Phú Quốc với trên 30 người. 

Thành lập, đưa vào hoạt động 6 câu lạc bộ về bảo tồn biển trong các trường học trên địa bàn huyện với 250 học sinh tham gia. Thành lập 2 nhóm giám sát đa dạng sinh học san hô, cỏ biển; đào tạo lặn biển bằng khí tài cho khoảng 20 cán bộ, ngư dân trong Khu BTB để phục vụ công tác quan trắc, giám sát đa dạng sinh học hàng năm.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận, định hướng về cơ chế phối hợp, liên doanh, liên kết trong công tác bảo tồn biển tại Việt Nam; kinh nghiệm hoạt động và công tác quản lý, bảo tồn biển tại Việt Nam và trên thế giới; dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung về quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc (xây dựng dựa trên các quy định tại Nghị định 57/2008/NĐ-CP của Chính phủ).

Nhân dịp này, Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang đã khen thưởng 3 tập thể, 13 cá nhân hoàn thành sắc sắc nhiệm vụ trong công tác phát triển Khu BTB Phú Quốc năm 2016.

Hoàng Dung