Tại buổi tập huấn, đại diện Vinamilk cho biết: Sau hai vòng mở thầu kỹ thuật và tài chính và ngày 10-10 và 1-11, Vinamilk là đơn vị trúng thầu với đơn giá trúng thầu là 6.286 đồng/hộp sữa, thấp hơn giá trần của đề án là 524 đồng/hộp. Sản phẩm cung cấp là sữa tươi tiệt trùng, dung tích 180ml, sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam.

Sản phẩm của Vinamilk đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT, đáp ứng quyết định số 5450/QĐ-BYT của Bộ Y tế đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-186:2017/BNNPTNT về Sữa tươi nguyên liệu, đáp ứng các chỉ tiêu khác căn cứ theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8-7-2016 của Thủ tướng Chính phủ và các khuyến nghị về dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Sản phẩm sẽ có logo “Sữa học đường” và không bán thương mại ngoài thị trường. Việc giảm giá này của Vinamilk sẽ tiết kiệm khoảng 7,55% tương đương với 313 tỷ đồng cho ngân sách chung của chương trình.

 Ngoài ra, Vinamilk còn cam kết hỗ trợ 23%, cao hơn mức mời thầu 3% (thay vì 20% theo đề án) đồng nghĩa với việc Nhà nước và phụ huynh sẽ chỉ phải đóng góp 77% đơn giá trúng thầu của 1 hộp sữa, trong đó phụ huynh sẽ chỉ phải đóng góp 47% thay vì 50% theo quy định của Đề án đã được duyệt trước đó. Điều này thể hiện sự cam kết, đồng lòng của doanh nghiệp cùng với các chủ trương nhân văn của nhà nước, chính phủ. 

Hùng Quân