Đây là sản phẩm hợp tác giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trong dự án “Nâng cao năng lực cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia trong đào tạo cán bộ lãnh đạo và công chức”.

Phân tích giá trị thực tiễn của hai cuốn sách, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, các chuyên gia Nhật Bản không chỉ đưa ra các chính sách đã thành công, mà còn chú ý phân tích cả các kinh nghiệm thất bại hoặc hệ quả không lường trước được trong quy hoạch và thực thi phát triển chính sách của Nhật Bản.

Đây là bài học quý báu cho các nhà lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong quy hoạch và thực thi chính sách phát triển của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, cuốn “Kinh nghiệm Chính sách Nhật Bản” được biên soạn trực tiếp từ các bài giảng của chuyên gia Nhật Bản tại các lớp Bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp tổ chức tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm 2013 - 2015.

Tài liệu bao gồm 8 chuyên đề do đội ngũ chuyên gia là các quan chức cao cấp trong chính quyền Trung ương Nhật Bản phối hợp cùng các giáo sư một số trường đại học nổi tiếng của Nhật Bản biên soạn và trình bày.

Đặc biệt, nội dung cuốn tài liệu còn giới thiệu những kinh nghiệm từ thực tiễn của Nhật Bản như: Quản lý tài nguyên nước và trị thủy; Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng giao thông; Phát triển kinh tế và vai trò của chính sách công nghiệp; Sự phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường tại Nhật Bản; Kinh nghiệm chính sách tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước Nhật Bản…

PV (TTXVN)