Từ đầu năm 2018 đến nay, UBND TP Hạ Long đã phối hợp với cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động trên vịnh đối với 36 tàu du lịch và 15 thuyền viên và người làm việc trên tàu. Đồng thời xác định thời hạn hoạt động cụ thể đối với 70 tàu du lịch vỏ gỗ đóng từ năm 2002 trở về trước đã thực hiện bọc vỏ hoặc sửa chữa thay thế vỏ. Chấp thuận cho 26 tàu du lịch được chuyển nhượng, thay đổi quyền sở hữu và chấm dứt hoạt động đối với 41 tàu...

Để chất lượng tàu vận chuyển khách du lịch được nâng cao hơn nữa, tỉnh Quảng Ninh đã có kế hoạch nâng cao chất lượng và quản lý đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long năm 2020. Theo đó sẽ không tăng tàu lưu trú, dần thay thế phương tiện vận chuyển khách tàu gỗ hết niên hạn bằng tàu đóng mới.

Quảng Ninh siết chặt quản lý hoạt động của tàu du lịch đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đặc biệt, các phương tiện đóng mới phải đáp ứng yêu cầu chất lượng cao hơn và nâng cao công suất nhằm giảm dần số lượng đầu phương tiện. Trong kế hoạch điều chỉnh phải bổ sung công tác quản lý đối với xuồng, kayak và có kế hoạch, lộ trình cụ thể đưa các du thuyền chất lượng cao vào quản lý; nghiên cứu quy hoạch vị trí bến đỗ và bổ sung thu phí đối với phương tiện du thuyền khi đưa khách trên vịnh...

V.Huy