Mới đây, tại hội nghị sơ kết đánh giá công tác phối hợp trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH và Bưu điện tỉnh An Giang đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ này trong năm 2019.

Công tác phối hợp phát triển người tham gia BHXH tự nguyện được chú trọng ở An Giang.

BHXH và Bưu điện cùng thống nhất xem công tác phát triển đối tượng BHXH tự nguyện là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành với quyết tâm cao nhất. Hàng tháng, hai đơn vị sẽ tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Theo đó, BHXH cấp huyện sẽ chủ trì phối hợp với Bưu điện huyện tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn cùng vào cuộc thực hiện nhiệm vụ này; tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư hay tại nhà riêng các đối tượng tiềm năng như: hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ để vận động người dân, người lao động tham gia BHXH tự nguyện…phát triển bao phủ trên diện rộng toàn tỉnh.

Nhi Anh