Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 260.000 thanh niên, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chủ yếu là người J'rai và Bahnar chiếm 44%, thanh niên có đạo chiếm 25,2%. Lực lượng này đã được các tổ chức Đoàn - Hội trong tỉnh tăng cường tập hợp, đoàn kết góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cùng chung sức xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Nguyễn Hoàng Phong khẳng định, đối với địa bàn Gia Lai, một trong những yếu tố quan trọng trong công tác tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên có đạo là thông qua việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Từ hiệu quả của các dự án, nhiều thanh niên dân tộc, thanh niên có đạo trên địa bàn tự nguyện đứng vào hàng ngũ các tổ chức Đoàn - Hội, phát huy được vai trò xung kích ở các buôn làng và xã hội.

Tiêu biểu, trong 2 năm 2014 và 2015, Dự án "Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội" được triển khai tại 2 xã Yang Bắc (huyện Đăk Pơ) và xã Ia Mlăh (huyện Krôngpa) được coi là mô hình mẫu trong công tác tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên ở Gia Lai.

Văn Thông