Theo đó, UBND xã Gio Việt đã liên lạc với Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Dự án RENEW/NPA tại Quảng Trị để được xử lý. 

Chiều cùng ngày, đơn vị này xác định được, quả bom kể trên là bom M117, nặng 340kg do Mỹ sản xuất, thả xuống trong chiến tranh, tại thời điểm kiểm tra đã bị tháo lấy thuốc bom. Đơn vị này đã di chuyển quả bom về bãi xử lý và hủy nổ an toàn.

Quả bom khủng đã bị tháo lấy thuốc bom. Ảnh Ngô Hiền, cán bộ Tổ chức RENEW tại Quảng Trị. 
Thanh Bình