Theo ông Nguyễn Phương Đông thì từ năm 2015, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và môi trường (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện chương trình “Điều tra, giám sát một số loài động thực quý hiếm” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu.

Trong khi hoạt động ngoài thực địa, các chuyên gia đã sử dụng giám sát động vật bằng phương pháp đặt bẫy ảnh tự động tại các tiểu khu 98 ở xã Hiền Chung; tiểu khu 56, tiểu khu 72, 73 xã Trung Thành (Quan Hóa), với số bẫy ảnh được đặt tại các tiểu khu là 11 chiếc.

Loài mang lớn vừa được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu (Thanh Hóa) - Ảnh do Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu cung cấp.

Trong tháng 12-2015, các bẫy ảnh đã chụp được nhiều loài động vật quý hiếm đang tồn tại tại khu bảo tồn thiên nhiên này như: Gà tiền mặt vàng, mèo rừng, sóc bay… Đặc biệt, qua giám định bởi các chuyên gia động vật rừng Việt Nam từ hai hình ảnh thu được (một con cái, một con đực được máy ảnh chụp cách nhau 10 phút) từ bẫy ảnh đặt tại tọa độ: N20.51479/E104.89292, ở độ cao 758m so với mực nước biển, thuộc tiểu khu 56, xã Trung Thành.

Kết quả từ hình ảnh thu được cho thấy, đây là loài mang lớn (Muntiacus vuquangensi,) đã được các nhà khoa học công bố từ năm 1994 tại huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Đây là loài mang có trong Sách đỏ Việt Nam, phân hạng nguy cấp và trong danh mục “Thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm” thuộc nhóm 1b, theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ.

Việc phát hiện hai cá thể mang lớn tại cùng một địa điểm, trong gần một khoảng thời gian đã chứng minh cho phát triển của loài mang, khẳng định sự tồn tại của các quần thể mang lớn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu. Đây là phát hiện quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên trên.

Thái Thanh