Kết luận thanh tra nêu rõ, quá trình thực hiện dự án nhà ga quốc tế Đà Nẵng vẫn còn nhiều thiếu sót, vi phạm như công trình được đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa được Cảng vụ Hàng không miền Trung ký hợp đồng cho thuê đất. Trách nhiệm thuộc Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cục Hàng không Việt Nam và AHT.


Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra dự án nhà ga quốc tế của sân bay Đà Nẵng.

Về sử dụng tiêu chuẩn và kế hoạch bảo trì công trình, chủ đầu tư phê duyệt tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực tại thuyết minh thiết kế kỹ thuật đối với TCVN 2096-1993. Về sơn, phương pháp xác định thời gian khô và độ khô trong khi tiêu chuẩn này đã được thay thế bằng TCVN 2096-1:2015 và TCVN 2096-3:2015 (ISO 9117-1:2009). Về sơn và vecni, phương pháp xác định độ khô và thời gian khô. Điều này là vi phạm khoản 3 điều 83 luật Xây dựng năm 2014, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra.

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận định một số nhà thầu thi công sử dụng máy móc, thiết bị thi công khi không có giấy tờ lưu hành kiểm định theo quy định. Có 3 nhà thầu không mua bảo hiểm hoặc mua thiếu bảo hiểm cho người lao động. Một số gói thầu như: thi công xây dựng nhà M&E, thi công hệ thống cơ… thiếu một số kết quả thí nghiệm.

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng làm chủ đầu tư (AHT), có tổng mức đầu tư  3.500 tỉ đồng với nhiều sai phạm đã được Thanh tra Bộ xây dựng kết luận. 

Đối với các bộ phận công trình bị che khuất, nhà thầu thi công chưa lập bản vẽ hoàn công theo quy định. Nhà thầu tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cũng chưa có chứng chỉ hạng I khi thực hiện thi công đối với công trình cấp I theo quy định. Về công tác nghiệm thu, thanh toán và giảm trừ giá trị hợp đồng, một số hạng mục công việc trong hợp đồng của 8 gói thầu không thi công hoặc thi công khối lượng ít hơn khối lượng của hợp đồng, tương ứng giảm tổng số tiền trên 48,1 tỉ đồng. Hợp đồng bảo hiểm rủi ro xây dựng số 11156989 do Liên danh bảo hiểm Tổng công ty Bảo hiểm BIDV, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội thực hiện, giảm số tiền 10,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, dự án còn giảm số tiền thanh toán sai do tính sai về khối lượng và đơn giá của một số hạng mục công việc và gói thầu trước khi quyết toán, tổng số tiền 4,5 tỉ đồng. Trong đó, gói thầu số 8, hạng mục cọc khoan nhồi thí nghiệm và cọc khoan nhồi đại trà do Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp thực hiện, đã tính sai khối lượng và đơn giá công tác sản xuất ống vách, dẫn đến giảm trừ số tiền 119 triệu đồng.

Gói thầu số 16, hạng mục kính mặt dựng, kính trong nhà, lam nhôm, lam chắn nắng, do Liên danh Công ty cổ phần Hasky và Công ty cổ phần tổ hợp Sado thực hiện đã thanh toán sai về khối lượng so với thực tế thi công, dẫn đến giảm trừ số tiền 1,1 tỉ đồng. Gói thầu số 18, xây dựng hoàn thiện nhà ga, cầu dẫn và đường tầng do Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện, đã nghiệm thu, thanh toán sai về khối lượng so với thực tế thi công, dẫn đến giảm trừ số tiền 2,7 tỉ đồng.

Trước những sai phạm trên, thanh tra Bộ Xây dựng đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục hàng không Việt Nam và Cảng vụ hàng không miền Trung nghiêm túc rút kinh nghiệm do đã để Công ty Cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng xây dựng công trình khi chưa ký hợp đồng thuê đất.

Về xử lý kinh tế, cơ quan thanh tra yêu cầu AHT giảm trừ số tiền 4,5 tỉ đồng đã nghiệm thu thanh toán sai về khối lượng và đơn giá trước khi quyết toán hợp đồng với các nhà thầu. Đồng thời Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã ban hành 12 quyết định xử phạt hành chính theo quy định đối với chủ đầu tư và 9 nhà thầu, tổng số tiền phạt 457 triệu đồng.

Theo thiết kế, tổng diện tích nhà ga hành khách quốc tế 21.000m2, diện tích sàn xây dựng 48.000m2, gồm có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy xuất cảnh, 22 quầy nhập cảnh, 10 cửa ra máy bay; có 1 tầng riêng biệt phục vụ thương mại và các dịch vụ phi hàng không do Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng làm chủ đầu tư (AHT), có tổng mức đầu tư  3.500 tỉ đồng.


Hoài Thu