Giảm sử dụng thuốc lá, giảm bệnh tật và tử vong do hút thuốc, bảo vệ sức khỏe lá phổi sẽ góp phần vào sự thành công của các nỗ lực quốc tế nhằm kiểm soát các bệnh không lây nhiễm (NCD), làm giảm ô nhiễm không khí để bảo vệ sức khỏe. 

Để đạt được mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) nhằm giảm một phần ba tỷ lệ tử vong sớm do các bệnh không lây nhiễm gây ra vào năm 2030, Phòng - Chống tác hại của thuốc lá cần phải được coi là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia và cộng đồng trên toàn thế giới. 

Áp phích của Tổ chức Y tế Thế giới về chủ đề Ngày thế giới không hút thuốc lá năm 2019  là “Thuốc lá và các bệnh về phổi”.

Ở cấp độ quốc gia: Các quốc gia cần tăng cường phòng chống tác hại của thuốc lá thông qua việc thực hiện đầy đủ và mạnh mẽ các nội dung của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới bao gồm việc ban hành và tăng cường thực thi các chính sách phòng chống tác hại của thuốc lá. 

Người hút thuốc lá rất dễ  mắc các bệnh đường hô hấp.

Ở cấp độ gia đình: Cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình, cộng đồng cần thực hiện các biện pháp để thực hiện môi trường trong lành không có khói thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe của chính mình và con cái, người thân của mình.

Mặc dù đã có bằng chứng hết sức rõ rệt về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe lá phổi, tuy nhiên, tại nhiều quốc gia, nhận thức của một bộ phận lớn công chúng và đặc biệt là của những người hút thuốc về tác hại của thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đối với sức khỏe lá phổi còn hạn chế; vai trò của hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá nhằm bảo vệ sức khỏe lá phổi vẫn còn chưa được ưu tiên.

Chiến dịch Ngày thế giới không thuốc lá 2019 nâng cao nhận thức về:

- Nguy cơ đối với sức khỏe của hút thuốc lá và hút thuốc lá thụ động;

- Mối nguy hiểm đặc biệt của sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe phổi;

- Mức độ tử vong và bệnh tật trên toàn cầu từ các bệnh phổi do hút thuốc lá gây ra, bao gồm cả bệnh hô hấp mãn tính và ung thư phổi;

- Bằng chứng mới về mối liên hệ giữa hút thuốc lá và tử vong do bệnh lao;

- Hậu quả của việc tiếp xúc với khói thuốc thụ động đối với sức khỏe lá phổi của con người ở các nhóm tuổi khác nhau;

- Tầm quan trọng của lá phổi khỏe mạnh đối với cơ thể mỗi người

- Các hành động và biện pháp khả thi mà người dân và các quốc gia có thể thực hiện để giảm thiểu nguy cơ đối với sức khỏe phổi do sử dụng thuốc lá.

PV