Theo Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), trong 6 tháng đầu năm 2016, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 13 năm qua (xuống 26,55 USD/thùng vào ngày 20-1-2016, thấp nhất kể từ ngày 7-5-2003) và chỉ tăng trở lại trong thời gian gần đây lên mức gần 50 USD/thùng trong bối cảnh gián đoạn nguồn cung và sự cắt giảm đầu tư chưa từng có từ trước tới nay của ngành Dầu khí thế giới.

Giá dầu duy trì ở mức thấp, kéo dài, cùng với chi phí các loại dịch vụ chưa giảm xuống mức tương ứng đã làm giảm hiệu quả hoạt động và ảnh hưởng lớn tới tiến độ triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò của PVEP, nhiều dự án hiện đã phải tạm dừng, giãn tiến độ triển khai trong năm 2016, ảnh hưởng đến kế hoạch gia tăng trữ lượng năm và lâu dài sẽ ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển mỏ và sản lượng khai thác.

Tuy vậy, sản lượng khai thác trong 6 tháng đầu năm vẫn vượt kế hoạch, đạt 2,92 triệu tấn quy dầu (bằng 106% kế hoạch 6 tháng và 57% kế hoạch năm).

V.H