Dự báo thời tiết khu vực tỉnh 24 giờ tới tiếp tục nắng nóng, không mưa. Vì vậy, nguy cơ cháy rừng của hiện trạng rừng toàn khu vực tỉnh vẫn duy trì ở cấp V - cấp cháy cực kỳ nguy hiểm.

Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã; các đơn vị chủ rừng và các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3205/UBND-KTN ngày 26-10-2016.

Cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước dọn dẹp đường ranh phòng chống cháy rừng.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, sau khi quy hoạch 3 loại rừng, toàn tỉnh có 162.275ha đất lâm nghiệp giao về địa phương quản lý, trong đó hơn 70.000ha rừng đặc dụng. 

Trong diện tích rừng đặc dụng hơn 70.000ha hiện còn thì 25.000ha rừng đặc dụng Vườn quốc gia Bù Gia Mập được xem là “lá phổi” của Bình Phước.

Đức Trí