Tại các buổi họp dân phố, cô Lê Thị Bình Minh (54 tuổi), Bí thư Chi bộ khóm 2 (phướng) đã tích cực vận động gia đình, các trẻ từ bỏ game online. Những buổi sinh hoạt, cô Minh nói rõ tác hại của việc nghiện game online và cách phòng tránh cho các phụ huynh có trẻ nghiện game. Bản thân cô cũng trực tiếp đến từng nhà vận động phụ huynh quan tâm con em trong học tập, tránh xa game online.

Cô Minh thường đạp xe đạp đến từng nhà, vận động các em hạn chế chơi game online.

Đối với những em có biểu hiện đã nghiện game online nhưng gia đình khó khăn dẫn đến trộm cắp để có tiền chơi game, cô Minh cũng không ngại khó nhiều đêm đến nhà khuyên các em từ bỏ game online.

Cô cũng tìm đến các dịch vụ truy cập internet trên địa bàn phường phối hợp chủ dịch vụ nhắc nhở các em không chơi game online trong giờ học. Nhờ tích cực trong công tác phòng, chống nghiện game online, đến nay đã có hơn 20 em nghiện game online bỏ học và trốn học trên địa bàn phường đã đi học lại.

Phường 1 cũng không còn trẻ em bỏ học vì nghiện game online. Có những em không tiếp tục đi học, cô Minh vận động đi học nghề, hỗ trợ các em tìm việc làm ổn định.

Như Anh