Trong đó, ngư dân huyện Hoài Nhơn đóng mới 108 tàu, Phù Mỹ 14 tàu, Phù Cát 3 tàu và ngư dân TP Quy Nhơn đóng mới 7 tàu. 

Theo ông Bình, bên cạnh việc đầu tư đóng mới tàu cá công suất lớn, trang thiết bị hiện đại và ngư dân còn thành lập các tổ, đội đoàn kết, hỗ trợ nhau khai thác, đánh bắt và tiêu thụ sản phẩm thủy sản.

Hoàng Nguyên