Phóng viên Báo Công an nhân dân đã ghi lại một số hình ảnh dưới đây:

Lội sông cào hến.
Tất bật khai thác sạn dưới lòng sông bằng phương pháp thủ công.
Những chiếc ghe ưa sạn vô bờ để bán.
Phía trên vùng hạ lưu, những nhóm người dựng lán trại giữa bãi bồi trên sông chờ đến khi nước rút lội xuống đắp bờ cát, đặt chắn tre đơm cá bống
Hai bên cửa sông Đà Diễn, những nhóm người rủ nhau đi ven biển vớt cá thài bai.

Hữu Toàn