Ngoài ra còn thiệt hại hoàn toàn 3 ha keo, 1 ha cây ăn quả, 0,5 ha cao su đang tuổi thu hoạch. Ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.

Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ các hộ dân có nhà ở bị tốc mái sửa sang nhà cửa, ổn định sinh hoạt. Ngoài ra, UBND xã Quế Lâm còn thống kê thiệt hại, lên phương án hỗ trợ, lên phương án hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại nặng để họ sớm ổn định lại cuộc sống.

Cảnh báo người dân chủ động chèn chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, phòng ngừa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Được biết, xã Quế Lâm là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa đá và lốc xoáy.

Hà Vy