Trong số hàng chục người dân ký gửi cà phê tại cơ sở bà Niềm (người nhiều nhất gần 50 tấn, người ít cũng vài tạ) đã đến đòi lấy lại cà phê hoặc tiền nhưng bà Niềm nêu lý do mua bán, làm ăn thua lỗ nên mất khả năng thanh toán. 

Hiện bà Niềm nhận nợ nhưng không biết khi nào trả cho các cá nhân. Người dân muốn kiện đòi nợ phải gửi đơn ra tòa án để giải quyết...

N.Như