Trung tâm Giám sát điều hành ĐTTM Thừa Thiên-Huế.

Được biết, mô hình ĐTTM, trong đó trọng tâm là Trung tâm Giám sát điều hành ĐTTM Thừa Thiên-Huế được đưa vào hoạt động từ tháng 6-2018, với 3 chức năng chính là giám sát, điều hành và tổng hợp để tiếp nhận, chuyển, phân phối, giám sát tất cả những phản ánh của người dân trong các lĩnh vực giao thông, an ninh, văn hóa, du lịch… nâng cao sự tương tác của người dân và chính quyền, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân tốt hơn.

Anh Khoa