Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21-4, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 30 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C, riêng khu Tây Bắc 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C; riêng khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng 32-34 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, phía Bắc 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

B.C