Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các tổ chức, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân quận 10 và phường 12 (thuộc quận 10), thành phố Hồ Chí Minh, cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa đã đến viếng, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có gì sơ suất, xin được lượng thứ.