Như Báo CAND đã thông tin, lúc 5h24 ngày 26-7, một trận động đất có độ lớn 3.5 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.167 vĩ độ Bắc, 108.032 độ kinh Đông trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Độ sâu chấn tiêu của trận động đất khoảng 4,7km.

Vị trí chấn tâm trận động đất xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào sáng 26-7.

Ngoài trận động đất này, 3 trận động đất khác cũng đã xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My gồm trận động đất xảy ra lúc 6h10 có độ lớn 3.1 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 12,2km; lúc 5h28 xảy ra trận động đất có độ lớn 2.7 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11,9km; lúc 5h24 ngày 26-7, một trận động đất có độ lớn 3.2 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,6km.

Đến nay các địa phương vẫn chưa ghi nhận có thiệt hại về người và tài sản do 4 trận động đất này gây ra.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi 4 trận động đất này.
Ngọc Thi