Nguyên nhân được cho là do trên mạng internet và truyền miệng bên ngoài phát tán thông tin về lệ phí cấp hộ chiếu tăng lên 70 USD/quyển.

Về việc này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã có thông báo chính thức. Theo đó, Thông tư số 219/TT-BTC ngày 10-11-2016, có hiệu lực từ ngày 1-2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; theo đó, lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông đối với công dân Việt Nam ở trong nước là 200.000 đồng/quyển.

Thông tư số 264/TT-BTC ngày 14-11-2016, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao, áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là 70 USD/quyển.

Như vậy, đã có sự hiểu lầm về lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân ở trong nước và ở nước ngoài.

PV