Đây là giải thưởng tầm quốc gia đầu tiên về lĩnh vực quy hoạch đô thị nhằm tôn vinh các tác giả là kiến trúc sư, nhà quy hoạch, nhà quản lý đô thị, các doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, các tổ chức xã hội, người dân có những đóng góp xuất sắc trong quá trình tham gia vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

Theo đó, giải thưởng được xét chọn đối với các thể loại công trình, tác phẩm thuộc Đồ án Quy hoạch xây dựng, các khu dân cư đã được đầu tư xây dựng, các ấn phẩm về quy hoạch, các tổ chức và cá nhân lãnh đạo quản lý phát triển đô thị xuất sắc. Đối tượng dự giải là công dân Việt Nam có tác phẩm ở trong và ngoài nước, tác giả là người nước ngoài có tác phẩm tại Việt Nam.

Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia được tổ chức xét tặng 2 năm một lần vào những năm chẵn, bắt đầu từ năm 2018, chấm cho các tác phẩm có ý tưởng sáng tạo, đột phá, độc đáo, có tính khoa học và thực tiễn; khai thác tốt địa hình cảnh quan, kiến trúc, đặc điểm lịch sử, văn hoá, xã hội tại địa điểm lập quy hoạch; tác phẩm có giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống hạ tầng hợp lý, bảo đảm tốt môi trường sống, làm việc, học tập, đi lại cho con người.

Tác phẩm bảo đảm phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn theo hướng bền vững, xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; các ấn phẩm về quy hoạch đóng góp cho sự nghiệp phát triển quy hoạch đô thị, nông thôn; các tập thể, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn được xã hội công nhận.

Có 4 giải thưởng được trao tặng gồm: Giải Đặc biệt, giải Vàng, Bạc và Đồng. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận các hồ sơ, tác phẩm, ấn phẩm dự giải và tổ chức chấm giải từ tháng 11.2018. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12-2018.

Hải Châu