Toàn bộ gần 750ha rừng thông 3 lá, thuộc đối tượng rừng sản xuất, việc khai thác sẽ được thực hiện từ năm 2017 đến 2020. Theo tính toán, nếu tỉnh Lâm Đồng khai thác hết 750ha rừng thông có độ tuổi từ 25 năm trở lên, ước tính trữ lượng gỗ đạt 103.440m3 gỗ tròn. 

Bán với giá 1,6 triệu đồng/m3, tỉnh Lâm Đồng sẽ thu về về 165,5 tỷ đồng. Trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 53 tỷ đồng. 

Rừng thông tự nhiên ở Lâm Đồng bị hủy hoại

Có 5 công ty được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép tham gia khai thác. Toàn bộ số gỗ tròn sau khai thác bị cấm bán ra khỏi địa phương. 

Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho rằng, việc khai thác rừng sản xuất này chỉ gây ảnh hưởng môi trường cục bộ tại khu vực khai thác. Công tác trồng lại rừng sẽ được tiến hành trong năm. 

Tuy nhiên, dư luận địa phương lo ngại quyết định khai thác gần 750ha rừng thông 3 lá tại Lâm Đồng sẽ phát sinh nhiều hệ lụy nếu không được giám sát chặt chẽ. 

Theo thống kê, tỉnh Lâm Đồng hiện có 532.634ha rừng, trong đó diện tích rừng trồng sản xuất là 56.198ha, diện tích rừng trồng sản xuất từ 25 năm trở lên tính đến năm 2020 là 4.451ha.

Kim Ngân