Theo tin từ UBND TP Hà Nội, liên ngành Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Hà Nội vừa trình kiến nghị UBND TP chỉ đạo rà soát giá nước sạch của các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố. 

Hiện nay, mạng cấp nước tập trung của thành phố Hà Nội đang có 4 đơn vị kinh doanh nước sạch là Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty cổ phần Cấp nước Sơn Tây và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco). Tổng công suất cấp nước hơn 900.000m3/ngày đêm, cấp nước cho gần 50% dân số Thủ đô, chủ yếu là ở 12 quận nội thành và một số huyện, thị xã ven nội thành. 

Liên ngành Xây dựng, Tài chính và Nông nghiệp kiến nghị giữ nguyên giá nước sạch khu vực nông thôn Hà Nội

Ngoài ra, khu vực ngoại thành có 86 trạm cấp nước nông thôn đang hoạt động ổn định với công suất thiết kế từ 300-2.000 m3/ngày đêm. Tổng công suất thiết kế của các trạm cấp nước tập trung nông thôn là 66.000m3/ngày đêm; tổng công suất hoạt động thực tế của các trạm cấp nước tập trung khoảng 52.000m3/ngày đêm cung cấp nước ổn định cho khoảng 300.000 người dân nông thôn. 

Hiệu suất hoạt động trung bình của tất cả các trạm đạt khoảng 80% so với công suất thiết kế của các trạm. Trong tổng số 86 trạm cấp nước đang hoạt động có 15 trạm hoạt động vượt công suất thiết kế (chiếm tỷ lệ 17,95% số trạm). 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, phục vụ cấp nước ổn định cho nhân dân Thủ đô thời gian tới, liên ngành Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội thống nhất báo cáo UBND TP cho phép tiếp tục thực hiện giá nước được duyệt năm 2013  đối với khu vực nội thành. 

Trong quá trình thực hiện khi chính sách Nhà nước thay đổi, giá thành sản xuất và lưu thông nước có biến động, đồng thời khi Nhà máy nước mặt sông Hồng, Nhà máy Nước mặt sông Đuống và dự án Nước mặt sông Đà giai đoạn II đi vào hoạt động, chi phí sản xuất và lưu thông nước sạch sẽ thay đổi, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội và các đơn vị cấp nước trên địa bàn thành phố xây dựng phương án giá nước trình UBND TP xem xét, điều chỉnh theo quy định.

Đối với khu vực nông thôn, kiến nghị thành phố cho phép giá nước được thực hiện theo quy định năm 2013. Trường hợp các đơn vị cấp nước có chi phí sản xuất thấp, hiện vẫn đang thu theo giá thấp hơn Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND TP thì vẫn tiếp tục thực hiện để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. 

iên ngành thống nhất báo cáo UBND TP xem xét giao Sở Xây dựng nghiên cứu phương án điều tiết địa bàn cấp nước của các doanh nghiệp cấp nước lớn trên địa bàn thành phố, đảm bảo mỗi doanh nghiệp vừa có địa bàn cấp nước nội thành, vừa có trách nhiệm cấp nước khu vực dân cư nông thôn để điều tiết doanh thu, lấy doanh thu quận nội thành bù đắp doanh thu khu vực ngoại thành đảm bảo hoạt động cấp nước được tự chủ...

Ngọc Yến