Hệ thống điện đáp ứng được công suất phụ tải cực đại và có dự phòng tương đối cao nếu không xảy ra sự cố bất thường các tổ máy (với công suất khả dụng từ 26.200 - 27.500 MW, chưa tính mua điện Trung Quốc và nhiệt điện dầu).

Để tiếp tục đảm bảo đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt trong tháng cũng như đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2015, EVN cho biết sẽ khai thác hợp lý các nhà máy thủy điện để đảm bảo mục tiêu tích nước ở  mực nước dâng bình thường, khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than, các tổ máy tua bin khí khai thác theo khả năng cấp khí, đảm bảo cấp điện miền Nam và giữ nước các hồ thuỷ điện ở miền Nam.

PV