Liên quan đến việc triển khai Nghị định 49 về quản lý thuê bao di động trả trước, đối với quy định về chụp ảnh chủ thuê bao di động, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết: Quy định này là việc làm cần thiết để đảm bảo an ninh quốc gia. Tuy nhiên, không phải tất cả chủ thuê bao cũ đều phải chụp ảnh, mà chỉ áp dụng cho những thuê bao đăng ký mới và những thuê bao đang hoạt động nhưng được nhà mạng xác định là không chính chủ hoặc khai báo thông tin chưa chính xác, cần khai báo lại. Đối với những thuê bao đang hoạt động ổn định đã đăng ký thông tin thuê bao chính xác sẽ không bắt buộc phải chụp ảnh lại.

Đồng thời Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng yêu cầu Cục Viễn thông cần  sớm có văn bản hướng dẫn các nhà mạng triển khai quy định về chụp ảnh đối với người đăng ký mới, với thuê bao có thông tin không đúng phải đăng ký lại nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong dư luận xã hội.

H.T.