Theo nghiên cứu của Đại học Georgia (Mỹ - 2015), Việt Nam xếp thứ 4 trong số 5 quốc gia ở Đông Nam Á đã thải ra môi trường 54% tổng khối lượng chất thải nhựa mỗi năm.

Dự án “Vì một cộng đồng không rác thải nhựa” sẽ bắt đầu tại hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây là những nơi có sự phát triển kinh tế nhanh chóng đi kèm với sự gia tăng dân số và đô thị hóa mạnh mẽ, kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược này chính thức khởi động chuỗi hoạt động hướng đến thay đổi nhận thức của người dân Việt Nam về tác động của nhựa đến môi trường, đến sức khỏe con người và về việc tiêu thụ các sản phẩm nhựa. Tổng kinh phí đầu tư cho dự án gần 5,5 tỷ đồng.

Đội ngũ gần 200.000 nhân viên, tư vấn viên và tình nguyện viên của dự án sẽ cùng tham gia hoạt động đánh giá, lập kế hoạch lâu dài về giảm thiểu rác thải nhựa trên cả nước.

Q.Nga