Theo đó, hơn 7.000 thanh niên từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham gia khảo sát, với tỷ lệ gần 75% là nữ và 65% sống ở khu vực đô thị. Điều đáng chú ý là gần 3/4 số người trả lời khảo sát nói rằng họ chưa hề nghe thấy Mục tiêu phát triển bền vững trước đó.

Khi được hỏi về những mục tiêu cảm thấy gần gũi và sẵn sàng tham gia thực hiện nhất, 51% chọn Giáo dục chất lượng; 33,54% chọn Sức khỏe và Có cuộc sống tốt; 31,85% chọn Bình đẳng giới; 25,76% chọn Xóa nghèo; 25,35% chọn Không còn nạn đói; và 19,73 % chọn Hòa bình, Công lý và Thể chế mạnh mẽ.

Khảo sát cho thấy nhìn chung thanh niên Việt Nam quan tâm đến Mục tiêu phát triển bền vững nhưng nhiều người lại chưa biết phải làm gì cụ thể để đạt mục tiêu đó.

Trân Trân