Theo tin từ Văn phòng JICA tại Việt Nam, đây là dự án triển khai xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống đường ống dẫn nước thải tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhằm nâng cao năng lực xử lý nước thải của thành phố. 

Dự án góp phần thực hiện mục tiêu 6, 13 và 14 trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh công cộng trên vịnh Hạ Long và Thành phố Hạ Long, đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững tại tỉnh Quảng Ninh.
Vịnh Hạ Long.  

Hiệp định vốn vay ODA ghi rõ, cơ quan thực hiện dự án là UBND thành phố Hạ Long với tiến độ thực hiện bắt đầu từ khi mời thầu vào tháng 3/2021, hoàn thành vào tháng 2/2025.


H.Chi