Ông Đỗ Trung Học, Trưởng phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tất cả các trường hợp cụ thể quá hạn đăng kiểm đều được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố công khai trên trang điện tử của Cục để giúp các cơ quan chức năng địa phương phối hợp kiểm soát, quản lý, cũng như người dân nắm bắt được thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia có công điện yêu cầu Bộ GTVT, Công an, các ngành liên quan và Ban ATGT các địa phương về việc tăng cường thực hiện quy định pháp luật về an toàn kỹ thuật phương tiện đối với phương tiện cơ giới đường bộ và đường thuỷ nội địa.

Đặng Nhật