Thành viên của Đội CNXK được tập huấn võ thuật để tham gia giữ gìn ANTT (ảnh T.Quang)

Mục tiêu của đề án nhằm huy động, sử dụng sức mạnh tổng hợp của người lao động, người quản lý trong DN tích cực tham gia phong trào xây dựng DN “an toàn về an ninh trật tự”; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ tài sản DN nhằm phát hiện báo cáo cơ quan chức năng, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật những vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự. 

Mục tiêu từ năm 2018 đến 2020 sẽ tập trung vận động thành lập Đội CNXK tại 1008 DN, riêng năm 2018 sẽ thành lập 300 đội ở các DN có số lượng lao động từ 200 người trở lên…

Cũng theo UBND tỉnh Bình Dương, dưới sự lãnh đạo của UBND các cấp, Đội CNXK hoạt động phải tuân thủ theo pháp luật và quy chế hoạt động do lực lượng công tác trực tiếp tham mưu quản lý, chỉ huy với sự phối hợp điều hành, phân công hoạt động của chủ DN và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Các thành viên trong đội sẽ được tập huấn các kỹ năng như phòng cháy, chữa cháy; phương pháp tuần tra, canh gác bảo vệ doanh nghiệp, sơ cấp cứu ban đầu…

T.Lý-C.B