Tại hội thảo, các nhà báo trình bày nhiều tham luận về mối quan hệ giữa báo chí và mạng xã hội, trách nhiệm và đạo đức của người làm báo khi tham gia mạng xã hội: báo chí và mạng xã hội với người làm báo hôm nay; định hướng thông tin của báo chí trong kỷ nguyên số của nhà báo;  báo chí – mạng xã hội và đạo đức nghề báo; giải mã hiện tượng “chính thống hóa” thông tin trên mạng xã hội và ứng xử; trách nhiệm xã hội của nhà báo trong thời kỳ mạng xã hội bùng nổ hiện nay…

Các nhà báo tham dự hội thảo.

Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc, cho biết: công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đã đặt ra cho các nhà báo thời cơ lớn về việc sử dụng, tương tác thông tin. Nhà báo không thoát ly mạng xã hội, nhưng cần nhận thức cảnh giác và có thái độ ứng xử phù hợp với mạng xã hội…

Phan Văn Lương