Việc đầu tư ứng dụng hệ thống ki-ốt tra cứu thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, nhất là những nơi tập trung nhiều đối tượng thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT như: Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (BHXH tỉnh), BHXH và BV các huyện, thị xã, thành phố. Người dân chỉ cần dùng ngón tay chỏ lên các biểu tượng trên màn hình cảm ứng, lập tức các thông tin liên quan sẽ được hiển thị đầy đủ...
Hệ thống tra cứu thông tin tại trụ sở cơ quan BHXH Bạc Liêu phát huy hiệu quả

Tại các BV, hệ thống thiết bị này còn cho phép người dân tra cứu các thông tin về quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) BHYT (mã quyền lợi trên thẻ, dịch vụ KCB, hình thức tham gia BHYT, tư vấn lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu, quy trình KCB BHYT…), giúp cơ quan BHXH giải quyết được vấn đề thiếu nhân lực. 

Quy trình, quy định, hồ sơ, thủ tục tham gia và giải quyết các chế độ đều được cập nhật trên hệ thống này và niêm yết công khai, được doanh nghiệp và người dân hoan nghênh, ủng hộ. Do triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, việc giải quyết hồ sơ tại BHXH Bạc Liêu đã đi vào nề nếp. Năm 2017, BHXH tỉnh đã tiếp nhận 51.668 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân và đều được giải quyết đúng thời gian quy định nên không để xảy ra khiếu nại, tố cáo…

Trà Quỳnh