Đơn vị đã tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc chia sẻ thông tin của các chuyến bay đi và đến; chia sẻ hình ảnh, dữ liệu của hệ thống camera đặt tại Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài, không để xảy ra sự cố, đảm bảo an ninh an toàn cho mỗi chuyến bay quốc tế. 

Thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đối với 50 hãng hàng không và đơn vị được ủy quyền khai báo thông tin, làm thủ tục đối với tàu bay. 

Được biết, năm 2018, ước khoảng 7,1 triệu lượt hành khách XNC qua sân bay quốc tế Nội Bài. Trong đó, số hành khách xuất cảnh khoảng 3,44 triệu lượt, hành khách nhập cảnh khoảng 3,68 triệu lượt người.

Lưu Hiệp