Cụ thể, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công trên các tuyến đường, phố thuộc địa bàn TP Hà Nội phải hoàn trả mặt đường trước ngày 10-1-2020 (15 tháng Chạp) đối với các công trình đào hè, đào đường trên địa bàn thành phố, đề nghị các chủ đầu tư giám sát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và chỉ đạo đơn vị thi công. 

Các công trình đã thi công xong phải thường xuyên rà soát kiểm tra, xử lý hiện tượng lún sụt trên bề mặt hoàn trả, các vệt rạn nứt tại vị trí mặt đường cũ tiếp giáp với phía hoàn trả, đồng thời, bù lún phần mặt đường đã hoàn trả theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông.     

Đặng Nhật