UBND TP Hà Nội cho biết, theo công văn mà UBND TP nhận được của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải về việc các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm hệ thống. Trong đó cho biết, những năm qua, tình trạng ô nhiễm nước trong hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ngày càng trầm trọng, mức độ ô nhiễm thay đổi theo mùa và theo địa giới hành chính. 

Đặc biệt, kênh Cầu Bây xả qua cống Xuân Thụy là một trong những nguồn ô nhiễm chính của hệ thống. Các địa phương trong hệ thống đã nhiều lần có ý kiến về việc xả của cống Xuân Thụy.

Sông Cầu Bây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng
Để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước hệ thống Bắc Hưng Hải, đảm bảo chất lượng nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong hệ thống giai đoạn đổ ải và tưới dưỡng năm 2018, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đề xuất đẩy nhanh tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải cho kênh Cầu Bây. Khi cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi phải có ý kiến của đơn vị quản lý công trình thủy lợi. 

Trong thời gian chờ xây dựng trạm xử lý nước thải, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội sẽ xây dựng Quy chế cụ thể phối hợp vận hành cống Xuân Thụy làm cơ sở vận hành giảm thiểu ô nhiễm.

 UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan nghiên cứu, báo cáo UBND TP theo quy định.

NY