Liên Bộ Công thương- Tài chính cho biết, giá xăng E5 RON 92 tăng 722 đồng/lít, xăng RON95 tăng 814 đồng/lít, dầu diesel tăng 801 đồng/lít, Dầu hỏa 695 đồng/lít, Dầu mazut tăng 505 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, giá xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 17.031 đồng/lít, xăng RON95 có giá bán không cao hơn 18.084 đồng/lít.  

giá xăng E5 RON 92 có giá bán tối đa là 17.031 đồng/lít.

Dầu diesel có giá tối đa 13.843 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 12.610 đồng/lít, còn lại, dầu mazut có giá tối đa 13.127 đồng/kg.  


Lưu Hiệp